ĐỘI NGŨ BÁC SĨ – CHUYÊN GIA

BS. VÕ NGỌC NHI

Chuyên khoa Nội Tổng quát

BS. VŨ THẾ KHƯƠNG

Chuyên khoa Nội tổng quát,

Cấp cứu

BS. TRỊNH HỒNG TRÍ

Xét nghiệm

ĐĂNG KÝ KHÁM