ĐỘI NGŨ BÁC SĨ – CHUYÊN GIA

BS. Cao Quốc Hưng

Trưởng khoa nội

Bác sĩ Đa khoa

BS. Trần Vũ Lan Hương

Trưởng khoa Dinh dưỡng

Bác sĩ Đa khoa

Cố vấn Y khoa
Tiến sĩ, BS. Abe Malkin

Giám đốc Y tế Drip Hydration (Global)

ĐĂNG KÝ KHÁM