Truyền Xua Tan Mệt Mỏi

Truyền Xua Tan Mệt Mỏi

Liên hệ

Chống lại sự mệt mỏi, tăng cường năng lượng, cải thiện tâm trạng

Bổ sung & Tái sinh

Bao gồm hỗn hợp chất lỏng, chất điện giải và vitamin qua đường tĩnh mạch để giúp: 

– Chống lại sự mệt mỏi do cơ thể yếu

– Tăng cường năng lượng qua cấp độ tế bào

– Cung cấp năng lượng giúp cải thiện tâm trạng, tinh thần tích cực hơn

Hình ảnh mang tính chất minh họa, túi truyền tại mỗi Quốc gia sẽ khác nhau tùy theo quy định của Bộ Y tế