BS. Cao quốc hưng (doctor victor)

Bác sĩ Cao Quốc Hưng (Doctor Victor)

Liên hệ:

Trình độ học vấn: ​

  • Tốt nghiệp trung học. Mayo High School, Rochester, Minnesota, USA Tốt nghiệp cử nhân sinh vật và khoa học. University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA.
  • Tốt nghiệp bác sĩ tại Saint Matthew’s University School of Medicine. Branch: Oviedo, Florida, USA.
  • Đào tạo lâm sàng tại các bệnh viện sau: University of Alabama hospital, Cabrini Medical center, Southwestern University hospital, University of Wisconsin hospital, Barnsley District General Hospital, UK., Cho Ray Hospital.

Chức vụ: Giám đốc y khoa

Chuyên khoa: Tổng quát

Nơi công tác hiện tại:

Phòng khám đa khoa Drip Hydration Việt Nam.

Quá trình công tác:

  • Nhà nghiên cứu khoa học, Khoa Bệnh học, Đại học Minnesota.
  • Đào tạo lâm sàng về y học đa khoa (Bệnh viện Đại học Alabama, Trung tâm Y tế Cabrini, Bệnh viện Đại học Southwestern, Bệnh viện Đại học Wisconsin, Bệnh viện Đa khoa Quận Barnsley, Vương quốc Anh, Bệnh viện Chợ Rẫy.)
  • Bác sĩ đa khoa, Phòng khám Đa khoa Quốc tế SOS Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tư vấn, khám và điều trị nhiều loại bệnh lý, cấp cứu, chấn thương, tiêm chủng, tư vấn cho bệnh nhân HIV, chế độ ăn uống, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe dự phòng.
  • Giám đốc y tế, phòng khám International Medical Service, sau đó được đổi tên thành International Family Medicines cung cấp dịch vụ tại phòng khám, thăm khám tại nhà và gặp các khách hàng VIP để xây dựng liệu pháp truyền tĩnh mạch để chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.
  • Bác sĩ Đa khoa / Gia đình, Trung tâm Y tế Quốc tế tư vấn, khám và điều trị nhiều loại bệnh lý, cấp cứu, chấn thương.
  • Hiện đang là Giám đốc y khoa Phòng khám đa khoa 5 sao Drip Hydration Việt Nam.

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh, tiếng Việt

Thông tin thêm về Bác sĩ Cao Quốc Hưng: